Psychologické poradenství a psychoterapie v Praze - Mgr. Jana Besperátová

  • Individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající (při problémech ve vztazích, pocitu životní nespokojenosti, únavě a rozladě v pracovní oblasti, úzkostných a depresivních stavech, v obtížných životních obdobích, při psychosomatických obtížích, v případě zájmu o sebepoznání a seberozvoj)
  • Psychologické poradenství pro dospělé i děti (poradenství zaměřené na aspekty psychického vývoje, výchovné obtíže, partnerské a rodičovské problémy, oblast vzdělávání, mimořádně nadané děti, otázky střídavé péče)
  • Krizová intervence
  • Terapeutická práce s páry a rodinami