Psychologické poradenství a psychoterapie v Praze - Mgr. Jana Besperátová

  • AKTUÁLNĚ:
    Od 19. září 2022 pracuji na adrese Haštalská 760/27, Praha 1

  • Individuální psychoterapie pro dospělé a dospívající (při problémech ve vztazích, pocitu životní nespokojenosti, únavě a rozladě v pracovní oblasti, úzkostných a depresivních stavech, v obtížných životních obdobích, při psychosomatických obtížích, v případě zájmu o sebepoznání a seberozvoj)
  • Psychologické poradenství pro dospělé i děti (poradenství zaměřené na aspekty psychického vývoje, výchovné obtíže, partnerské a rodičovské problémy, oblast vzdělávání, mimořádně nadané děti, otázky střídavé péče)
  • Pro terapii online mě najdete na Whereby:
    whereby.com/jana-besperátová-terapie

    Stačí rozkliknout, zadat jméno a zaklepat.