O mně

Jmenuji se Jana Besperátová, jsem psycholožka a psychoterapeutka s desetiletou praxí. Můj profesní záběr je poměrně široký – věnuji se dospělým, jednotlivcům i rodinám, pracovala jsem s rodinami v období rozvodu, s mimořádně nadanými dětmi, s dlouhodobě nezaměstnanými. V psychoterapeutické práci se setkávám především s dospělými v nejrůznějších náročných životních situacích. V poradenské práci se zaměřuji na výchovně – vzdělávací problematiku a na oblast psychomotorického a psychického vývoje.

Psychologie a psychoterapie jsou pro mě prostředkem k poznání druhého člověka, k rozpoznání jeho potenciálu ke zvládání životních zkoušek. Ačkoli se věnuji také psychologické diagnostice (s použitím různých standardizovaných metod a testů), nejraději při práci používám jako hlavní nástroj sebe samu, své vnímání a zájem.

Nenabízím (ani je neumím) rychlá instantní řešení. Psychoterapie je dlouhodobější proces, který má za pomoci dialogu zmírnit psychické obtíže, zlepšit kvalitu života. Přestože jsou v životě věci, které nezměníme, můžeme měnit náš postoj k nim. Své klienty se snažím podporovat a bez kritiky jim pomáhat hledat cestu ven z kruhu.

Při práci vycházím z principů Gestalt terapie, o které se více dočtete zde (www.gestalt-praha.cz).

Praxe
 • Od roku 2012 soukromá psychologická praxe
 • Od roku 2007 psycholog v Pedagogicko – psychologické poradně pro Prahu 1, 2 a  4
 • Od roku 2009 psycholog v síti anglických školek Kindergarten
 • V letech 2009 - 2012 krajský koordinátor péče o mimořádně nadané děti a studenty
 • Od roku 2012 psycholog online poradny na www.talentovani.cz
 • V letech 2006 – 2007 bilanční diagnostika a psychologické poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané
Vzdělání
 • Postgraduální výcvik Gestalt Plus (2020-2022)
 • Systematický pětiletý psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě
 • Dvouletý výcvik v gestalt terapii dětí a dospívajících (Felicia Carroll)
 • Psychologie, magisterské studium, Fakulta sociální studií MU Brno
 • Série akreditovaných vzdělávacích kurzů na IPPP ČR v oblasti péče o mimořádně nadané a v oblasti péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Série akreditovaných vzdělávacích kurzů diagnostických metod (Rohrschachova metoda, SON-R, Woodcock-Johnson IE…)