Gestalt terapie

Je psychoterapeutický směr vycházející z poměrně široké teoretické základny (psychoanalýza, humanistická psychoterapie, fenomenologie, holismus, zen-buddhismus), je jedním z tzv. prožitkových, psychosomatických směrů. Důraz je kladen na hledání rovnováhy a sjednocování myšlení, emocí a tělesného prožívání.

Hlavním principem gestalt terapie je „tady a teď“ přístup. Cílem terapie není hledání příčin současného stavu v minulosti, ani zaměřování se na budoucnost. Cílem je rozšiřování uvědomování vlastních možností v přítomnosti. Gestalt terapeuti kladou důraz na kontaktní styl práce – důležitý je otevřený partnerský vztah mezi klientem a terapeutem bez „expertního“ aspektu u terapeuta. Klienti si do terapie přicházejí pro podporu a odcházejí, když naleznou zdroje své sebe-podpory.

Gestalt terapie odmítá patologické paradigma – nepoužívá běžné klinické diagnózy, nesnaží se klienta „vyléčit“, nevnáší do terapie vinu a patologii. Gestalt terapeut zastává postoj, že každý člověk jedná v aktuální moment, jak nejlépe dovede, cílem je pomoci klientovi zvýšit vědomí vlastní hodnoty, zvědomit jeho možnosti a potenciál.

Gestalt terapie často využívá experimenty a jiné kreativní techniky (práce s tělem, hlasem, psaním, kreslením…). Experimentální je ovšem z principu, pokaždé totiž nabízí novou zkušenost, nové poznání a zárodek osobní změny.